`

 

B x 3


30 Mehefin 2012Gwyl Lenyddiaeth Dinefwr


dfgsf


Cyflwyniad gan dri o feirdd ifanc a chyffrous Cymru sef Catrin Dafydd, Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury. Yn ategu i’r barddoniaeth ffraeth a ffres bydd synau a melodïau gitâr drydan Llyr Edwards.


Mae’r sioe wedi ei rannu i dri prif thema : y dosbarth, y nos a’r bore bach gan arwain y gynulleidfa i fyd o ffantasi, antur a breuddwydion.  Gofynnir cwestiynau mawr pwysig fel rhain yn Rhestr Meirion gan Catrin -


Pryd gath Dad
fwstash
ac ydy e’n cosi?

Beth yw’r gwahaniaeth
rhwng
llong a chwch a fferi?

 

Bydd Eurig yn rhoi cyngor ar sut i goginio’r wawr ac Aneirin yn clywed DJs yr adar yn cymysgu’r ‘beats’
yn y bore bach.

Gyda chyfle i odli a rapio, ymlacio a gwrando bydd y cynhyrchiad bendant yn rhoi gwên ar eich wyneb.Creuwyd yn wreiddiol ar gyfer Gwyl Agor Drysau Mawrth 2012


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan