`

 Arad Goch nol yn Catalonia


15.04.15

Criw ar y ffordd i Catalonia


Mwy...

line

Arad Goch yn Rwsia!


08.04.15

Rhaglenni Agor Drysau 2017!


Mwy...

line

Arad Goch yn Catalonia


8.4.15

Wythnos i fynd!


Mwy...

line

SWYDDI YN ARAD GOCH


4.3.15

Swyddogion ar somewhereto_


Mwy...

line

ARAD GOCH YN CATALONIA


5.2.15

Perfformio yn LA MOSTRA


Mwy...

line

HOLA! Drama newydd am antur y Cymry yn Mhatagonia


28.01.15

Ar daith Medi - Rhagfyr 2015


Mwy...

line

SWYDDI ARAD GOCH


26.1.15

Technegwyr a Rheolwyr Llwyfan


Mwy...

line

Cynhyrchiad newydd 2015 - ar daith!


22.01.15

Oes Rhaid I Mi Ddeffro?


Mwy...

line

Gweithdy i Hyfforddi Adolygwyr Theatr Ifanc


12.1.15

Dan arweiniad Lowri Cooke


Mwy...

line

HAPPY CHRISTMAS TOMMY


15.12.14

SIOE NADOLIG GYDA 170 O BLANT


Mwy...

line

Eisiau bod yn Artist Preswyl yng Nghanolfan Arad Goch?


8.12.14

Gofod di dal - cyfle gwych!


Mwy...

line

Lleuad yn Olau - rhan o ddathliadau canmlwyddiant T.Llew Jones 2015


17.11.14

Cyhoeddi taith theatrau 2015


Mwy...

line

Sioe newydd yn seiliedig ar waith Dylan Thomas


9.10.14

Innocent as Strawberries


Mwy...

line

Yn barod i hedfan i Majorca a Llundain!


7.10.14

Ble Mae’r Dail yn Hedfan


Mwy...

line

Tymor yr Hydref 2014


04.09.14

Edrych ymlaen!


Mwy...

line

ARAD GOCH YN PERFFORMIO 9 SIOE YN KOREA!


10.7.14

Gwyl i blant yn Ne Korea


Mwy...

line

MORDAITH ANHYGOEL MADOG - AR DAITH!


9.6.14

Dros 800 wedi morio gyda Madog


Mwy...

line

Gwyl Agor Drysau 2014


10.4.14

Diolch i bawb am gefnogi


Mwy...

line

Wythnos i fynd nes AGOR DRYSAU!


23.03.14

Edrych mlaen i groesawu pawb!


Mwy...

line

SWYDD!


25.3.14

somewhereto_


Mwy...

line

Morwyr Madog yn mynychu Pared Dydd Gwyl Dewi!


27.2.14

Pared Dydd Gwyl Dewi


Mwy...

line

AM DDIM! Gweithdai perfformio


27.02.14

Mawrth 8fed a’r 15fed 2014


Mwy...

line

Clwb drama blAGur yn cyflwyno Y Campau Amhosib


11.02.14

Dydd Sadwrn 22ain am 2 a 4:30


Mwy...

line

Het Milwr A’r Twtw Pinc - Ar daith!


27.01.14

Sioe newydd gan Lowri Sion


Mwy...

line

Gwefan Agor Drysau 2014 yn fyw!


21.01.14

Rhaglen yr Wyl ar gael i’r byd


Mwy...

line

Perfformiad yn Tunisia!


9.12.13

Criw Dail yn Hedfan i Tunisia!


Mwy...

line

Arad Goch ar y ffordd i Oslo!


28.11.13

Gwyl Showbox 2013


Mwy...

line

GWYL AGOR DRYSAU 2014


23.10.13

EBRILL 1 - 4 2014


Mwy...

line

AMSER TEULU ARAD GOCH 19.10.13


05.10.13

Pnawn o hwyl i’r teulu cyfan


Mwy...

line

TAFLIAD CARREG - ACTOR O KILIMANJARO YN ACHUB Y SIOE!


03.10.13

Chris Hoskins yn camu mewn!


Mwy...

line

UNNOS - Canolfan Arad Goch


25.09.13

Her i bobl creadigol yr ardal!


Mwy...

line

SWYDD! TREFNYDD CYNORTHWYOL


5.09.13

Rhan amser 20 awr yr wythnos


Mwy...

line

Swydd Cynorthwydd Gŵyl Agor Drysau 2014


21.08.13

Dyddida Cau - 8/09/13


Mwy...

line

DRYSAU AGORED 2013


14.08.13

Gŵyl Dreftadaeth Ewropeaidd


Mwy...

line

Cyfle i weld Lea Adams yn arlunio yn Arad Goch


12.08.13

Dydd Mercher a Iau yma!


Mwy...

line

Cyhoeddi Taith 2014!


07.08.13

Mordaith Anhygoel Madog


Mwy...

line

AGOR DRYSAU 2014 - GWAHODDIAD AM GYNIGION I’R RHAGLEN!


18.07.13

Mawrth 31 - Ebrill 5ed 2014!


Mwy...

line

Eisteddfod Genedlaethol 2013


09.07.13

Dewch draw i’n gweld ni!


Mwy...

line

MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol


04.07.13

Arad Goch a Phrifysgol Aber


Mwy...

line

ARTIST PRESWYL NEWYDD YN ARAD GOCH!


12.06.13

Croesawu Lea Helygain Adams


Mwy...

line
Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan