`

 

Agor Drysau
Mae Arad Goch wedi bod ynghlwm â threfnu’r Ŵyl arbennig yma ers deuddeng mlynedd ac un peth sy’n sicr, yw bod ein bywydau ni a’r miloedd o blant sydd wedi ymweld â’r Ŵyl lot cyfoethocach o’r herwydd. Mae Gŵyl Agor Drysau, sy’n cael ei chynnal bob yn ail flwyddyn, yn cyflwyno plant a phobl ifanc Cymru i raglen amrywiol o theatr gan gynnig y cyfle gorau posibl iddynt brofi’r celfyddydau perfformio.

Tri phrif fwriad sydd i AGOR DRYSAU - OPENING DOORS, sef:
ehangu arlwy theatr i gynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru drwy roi cyfle iddynt weld amrywiaeth o waith o dramor;
ehangu gweledigaeth a phrofiad proffesiynol ymarferwyr theatr i gynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru drwy greu cyd-destun ehangach i’r gwaith - yn artistig, yn ddiwylliannol, yn ddaearyddol ac yn ieithyddol; ehangu ymwybyddiaeth ymysg ein cydweithwyr tramor o’r theatr i gynulleidfaoedd ifanc a greïr yng Nghymru

Erbyn hyn mae’r Ŵyl wedi hen ennill ei phlwyf gydag athrawon, rhieni, ymarferwyr a hyrwyddwyr yng Nghymru a thramor yn awchu i ymweld. Mae eu brwdfrydedd a’u cefnogaeth yn ogystal ag ymateb y plant a’r bobl ifanc yn hwb i ni barhau i ddatblygu’r Ŵyl.

Yn ogystal a’r cynulleidfaoedd ifanc, mae gan yr Ŵyl lawer i’w gynnig i ymarferwyr theatr a myfyrwyr o sefydliadau addysg uwch. Ble arall yng Nghymru mae hi’n bosib cael gweld cymaint o theatr amrywiol o bob rhan o’r byd mewn 5 diwrnod? Ond nid y perfformiadau yn unig sy’n gwneud yr Ŵyl yn un mor arbennig. Ynghyd a naws cartrefol, croesawgar Aberystwyth, trefnir gweithgareddau ychwanegol - darlleniadau cyhoeddus, seminarau a’r cyfan oll yn cynnig cyfle i bobl sgwrsio a thrafod. Cyfle gwych i bobl ifanc sydd â diddordeb dilyn gyrfa ym myd y celfyddydau perfformio i gael blas ar yr hyn sy’n bosibl.

Yn 2012 bydd yr Ŵyl nesa, a chan y bydd hi’n flwyddyn yr Olympics yn Llundain, mi fydd yna elfen gorfforol i rai o berfformiadau’r Ŵyl.
Dyma fydd arlwy yr Ŵyl nesa :

Dros 40 perfformiad o tua 15 cynhyrchiad gan gwmnïau gwahanol ar gyfer cynulleidfa ifanc o bob oed
Cynulleidfa o dros 4,000 yn ystod yr wythnos
Perfformiadau ar gyfer ysgolion, pobl ifanc a teuluoedd
Perfformiadau yn ystod y dydd, nos a’r penwythnos
Agor Drysau Eraill – perfformiadau mewn theatrau o amgylch Cymru
Seminarau, darlleniadau a derbyniadau
Mae’r Ŵyl yn bosibl oherwydd nawdd a chymorth ein noddwyr a phartneriaid amrywiol; diolch yn arbennig i Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Ceredigion.

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan